Hesiodos - Yunan Didaktik Şiirin Babası


hesiodos
Hesiodos'un M.Ö. 2. yy'da yapılmış Mermer büstü

Hesiodos ya da İsiodos (Ἡσίοδος) M.Ö. son bin yılda yaşadığı düşünülen Antik Yunan Şair ve Mitologos, Yunan Mitolojisinin en önemli kaynaklarının yazarı, Ekonomist, Tarım teknikleri uzmanı ve Astronom.

İlk Yunan şairlerinden biri olan İsiodos sıklıkla Yunan Didaktik şiirinin babası olarak tanımlanmaktadır. Günümüze iki önemli eseri ulaşmıştır. Bunlardan ilki Yunan Mitlerinin anlatıldığı Theogoni diğeri ise İşler ve Günler'dir.

Hesiodos'un Hayatı

Hesiodos'un yaşamı hakkında oldukca az bilgiye sahip olunmaktadır. Öte yandan Boetia (Viotia, Orta Yunanistan) doğumlu olduğu bilinmektedir. Babasının ise Anadolu'dan Viotia'ya göç ettiği düşünülmektedir.

Hesiodos'un Eserleri

Theogoni (Tanrıların Doğuşu)

Theogoni epik şiirinde Hesiodos, Yunan Tanrılarının tarihçesini, dünyanın oluşumunu anlatmaka, Öncül Yunan Tanrıları, Titanlar ve Olimposlu Tanrılardan bahsetmetedir. Theogoni'nin Hesiodos tarafından yazıldığına dair şüphe bulunmamakla birlikte eserin bazı bölümlerinin sonradan başka şairler tarafından eklendiği düşünülmektedir. Theogoni'nin İngilizce Hugh G. Evelyn-White tarafından çevirisi:
Theogony of Hesiod

İşler ve Günler

İşler ve Günler daha kişisel konular üzerine yazılmıştır. Hesiodos'un bu eseri, kardeşi Perses'i haksız kazançlardan caydırmak amacıyla yazdığı iddia edilmektedir. Eserin ilk kısmında Pandora'nın kutusu miti yer almaktadır.

Kaynakça

Booking.com
facebook

Booking.com

join.booking.com


© 2019 www.yunanistan.co Tüm Hakları Saklıdır - Kullanım Koşulları - Hakkımızda - Site Haritası -